WOZ-waardering onroerende zaken niet in strijd met EVRM

De gehanteerde waardepeildatum bij erfrechtelijke verkrijging van onroerende zaken is niet in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Ook treedt de wetgever niet buiten zijn beoordelingsmarge met de regeling die de waarde van verhuurde woningen bepaalt. Dit oordeelde Rechtbank Noord-Holland in een zaak die een man aanspande in verband met […]

Verhuurde woningen in box 3: lagere waardering, lagere belastingheffing

Verhuurt u een of meer woningen vanuit privé, dan wordt het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) berekend over de WOZ-waarde vermenigvuldigd met de zogenoemde leegwaarderatio. Via de leegwaarderatio wordt rekening gehouden met het feit dat woningen in verhuurde staat minder waard zijn dan woningen in vrij opleverbare staat. De toe te passen leegwaarderatio […]

Voortgangsrapportage Waarderingskamer uitvoering Wet WOZ

De WOZ-beschikkingen 2011 hebben geleid tot circa 155.000 bezwaarschriften (2,6%) Het aantal bezwaarschriften is ten opzichte van vorig jaar verder gedaald. 95,4% van WOZ-beschikkingen is tijdig, dat wil zeggen in januari of februari 2011 verzonden. Een en ander blijkt uit de voortgangsrapportage uitvoering Wet WOZ die de Waarderingskamer aan de minister van Financiën heeft gezonden. […]

Nieuwe taxatiewijzers WOZ beschikbaar

 Elk jaar waardeert u als gemeente onroerende zaken op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De taxatieplicht geldt voor álle onroerende zaken, dus ook voor objecten waarvoor weinig vergelijkingsmateriaal bestaat of die weinig voorkomen.  De waarden van agrarische objecten en incourante objecten zoals scholen, schouwburgen en ziekenhuizen kunt u vaststellen met de VNG-taxatiewijzers. De landelijke […]

Hoe bedrijfsmatig is een voetbalstadion (WOZ)

De Hoge Raad heeft een oordeel geven over de waardering in het kader van de Wet WOZ van een voetbalstadion. In de betreffende casus is ingegaan op de vraag of sprake is van een incourante onroerende zaak die kan worden gewaardeerd op bedrijfswaarde. Belanghebbende in deze casus huurt het stadion van een commanditaire vennootschap (hierna: […]

« Previous PageNext Page »