Maar 60% van te investeren bedrag verlaagt WOZ-waarde

Als de eigenaar van een woning nog een bepaald bedrag moet investeren om dit pand van hetzelfde kwaliteitsniveau te krijgen als een referentiewoning, moet de gemeente de WOZ-waarde aanpassen. Van Hof Amsterdam kan de gemeente volstaan met een vermindering van 60% van de benodigde investering. In de zaak voor het hof was een eigenaar van […]

50.000 aangiften verruimde vrijstelling eigen woning

Staatssecretaris Wiebes heeft een reactie gegeven op vragen met betrekking tot de brief van 25 april 2014 over fiscale moties en toezeggingen. Hierin gaat hij onder andere in op de giftenaftrek, de tijdelijk verruimde vrijstelling van schenkbelasting en de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregelingen. Gevolgen afschaffing giftenaftrek voor inkomstenbelasting De budgettaire derving van de giftenaftrek in […]

Erfgenaam kan ook WOZ-beschikking aanvragen

Dankzij het volgende arrest van de Hoge Raad kan een erfgenaam met een overbedelingsvordering ook een WOZ-beschikking aanvragen voor een onroerende zaak die hij niet zelf bezit. Hierbij ging het om een zoon die na het overlijden van zijn moeder een overbedelingsvordering had verkregen op zijn vader. De hoogte van deze vordering was mede afhankelijk […]

WOZ-waarde omlaag door geluidsoverlast

Geluidsoverlast is een waardedrukkende factor voor de WOZ. Gemeenten willen daar niet aan: bij het vaststellen van de WOZ-waarde houden ze geen rekening met geluidsoverlast omdat het een subjectieve factor is. De waarderingsgrondslag van de WOZ is strikt objectief, en daar past een persoonlijke, individuele beleving van geluid niet bij.  De belastingrechter beoordeelt dat genuanceerder: […]

Discussie over verhoging eigenwoningforfait

U krijgt dit jaar te maken met een hoger percentage van het eigenwoningforfait. Deze verhoging van 0,6% naar 0,7% – dat is een tariefsverhoging van 17% – is echter pas op het laatste moment bekend geworden. De Tweede Kamer is daar niet blij mee en heeft daarom vragen gesteld aan staatssecretaris Weekers van Financiën over […]

Next Page »