Werkervaringsplaatsen en kostenvergoedingen onder de werkkostenregeling

Veel werkgevers, waaronder gemeenten, bieden werkervaringsplaatsen aan. Gedurende een periode van maximaal zes maanden kunnen uitkeringsgerechtigden met behoud van hun uitkering werkervaring opdoen. Wat zijn de gevolgen voor de werkgever indien hij de stagiairs een onkostenvergoeding betaalt en wat is de beleidsmatige impact van deze toepassing op het HRM-beleid? Vóór de invoering van de werkkostenregeling […]

De nieuwe Werkkostenregeling (WKR) biedt u de mogelijkheid om uw loonbelastingclaim te verlagen

De wetgever heeft per 1 januari j.l. de wettelijke bepalingen omtrent het gebruikelijk loon aangescherpt. De meeste ‘eenman BV’s’, maar ook directeuren van grotere bedrijven zijn als gevolg van de wijzigingen verplicht meer gebruikelijk loon uit te keren. Dat houdt in dat er meer loonbelasting moet worden betaalt, precies wat u niet wilt. De nieuwe […]

TOP 10: wijzigingen voor de werkgever [arbeidsrecht en fiscaalrecht]

TOP 10 WIJZIGINGEN VOOR DE WERKGEVER De wijziging voor jou als werkgever zijn dit jaar omvangrijk. Daarom hebben wij een top 10 samengesteld van belangrijke veranderingen per 1 januari 2015. De werkkostenregeling is vanaf dit jaar voor iedere werkgever verplicht. Je kunt maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen […]

Belastingplan 2015: Een versoepelde werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 moet iedere werkgever de werkkostenregeling (WKR) gaan toepassen. Het keuzeregime wordt afgeschaft; het overgangsregime met de vrije vergoedingen en verstrekkingen komt definitief te vervallen. Financiën heeft voor deze aanpak gekozen omdat ‘de werkkostenregeling in de basis breed en goed gewaardeerd wordt, het verlengen van het keuzeregime jaarlijks € 300 miljoen kost, […]