Opzettelijk foute aangifte bestraft met hoge boete

Als een BV haar aangifte vennootschapsbelasting opzettelijk onjuist of onvolledig indient, kan de inspecteur die BV – tegelijk met de aanslag – een vergrijpboete opleggen. Reden voor de boete is dat er door de opzet of grove schuld van de belastingplichtige mogelijk te weinig belasting zal worden geheven. De boete kan oplopen tot 100% van […]

Onderzoek naar oorzaken en gevolgen KPN-storing

Naar aanleiding van de KPN-storing van afgelopen nacht in de regio Rotterdam laat het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek doen. Het ministerie wil van alle partijen weten welke oorzaken en gevolgen de storing had op de hulpverleningscommunicatie.

Nederland, Italië en Tsjechië: geen vertrouwen in anti-racisme bijeenkomst VN

Nederland, Italië en de Tsjechische Republiek zijn niet aanwezig bij de viering van het 10-jarig jubileum van de Durban Verklaring op 22 september in New York.

Wel of geen gebruik herbestedingsreserve (Vpb)

Op dit moment is een discussie gaande tussen de belastingdienst en woningcorporaties of corporaties gebruik kunnen maken van de herbestedingsreserve. Dit is een fiscale faciliteit  voor lichamen waarbij een algemeen maatschappelijk of sociaal belang op de voorgrond staat. Deze faciliteit leidt tot een verlaging van de actuele belastingschuld en daarmee tot een liquiditeitsvoordeel .