Pensioen in eigen beheer: spaarvariant bij uitfasering

Het dossier ‘pensioen in eigen beheer’ nadert z’n ontknoping. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 15 maart jl. weer een brief aan de Tweede Kamer gezonden met een verdere uitwerking van oplossingsrichtingen voor deze netelige kwestie. De staatssecretaris blijft een voorstander van uitfasering, het afschaffen van pensioen in eigen beheer. Hij wil dat uitfaseren koppelen […]

Einde dga-pensioen nu echt nabij na debat?

Na het debat in de Tweede Kamer is er nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van het pensioen in eigen beheer, hoewel er een meerderheid lijkt te ontstaan voor uitfasering. De staatssecretaris stuurt nu binnen twee weken een brief met een voorstel en een uitwerking van zijn plannen. Van te voren leek het erop […]

Pensioen in eigen beheer: wordt het OBR of OSEB?

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft pal vóór het zomerreces een brief naar de Tweede Kamer gestuurd en daarin twee mogelijke oplossingen aangereikt voor de fiscale problemen rondom het pensioen in eigen beheer. Het gaat om de oudedagsbestemmingsreserve (OBR) en het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB). De staatsecretaris gaat in september hierover in overleg met de […]

Voorziening voor ‘zacht pensioen’ dat VUT compenseerde

Aan welke jaren kon een voorziening worden toegerekend die was gevormd voor ‘zacht pensioen’? De Hoge Raad boog zich over deze vraag. In 2005 – het jaar voordat de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen een einde maakte aan de fiscale faciliëring van regelingen die het mogelijk maakten eerder te stoppen met werken – introduceerde een nv […]

Tweederde woekerpolissen niet meegerekend

Tweederde woekerpolissen niet meegerekend:  Woekerpoliscompensatie AEGON is doekje voor het bloeden Stichting ODIN, gespecialiseerd in claim- en hersteladvies voor woekerpolissen, zet grote vraagtekens bij de door AEGON groots gebrachte nieuwe compensatieregeling voor woekerpolissen. Woekerpolissen kunnen op zo’n 15 punten in meer of mindere mate defecten vertonen. Alhoewel het positief is dat verzekeraars schoorvoetend toegeven dat […]

Next Page »