December tip! December schenkingsmaand

Als u overweegt om te schenken is de decembermaand daarvoor bij uitstek geschikt.Een schenking aan uw kind is in 2011 vrijgesteld voor € 5.030 en voor kinderen tussen 18 en 35 jaar geldt een eenmalige vrijstelling van € 24.144.Grootouders kunnen gebruik maken van de schenkingsvrijstelling aan hun kleinkinderen van € 2.012 per kleinkind. Bron: BakerTillyBerk.

Ter beschikking stellen vergaderruimte niet langer verhuur?

In een procedure die EFK Belastingadviseurs voert voor de gemeente Moerdijk heeft het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch onlangs uitspraak gedaan, die van grote invloed kan zijn op de praktijk. Het Hof is van mening dat het ter beschikking stellen van ruimten in een multifunctionele accommodatie niet wordt aangemerkt als de vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak. […]

Subsidie aanvragen voor ‘Het Nieuwe Werken’

Mazars vermeldt in haar nieuwsbrief van September 2011 dat bedrijven vanaf 3 oktober 2011 een subsidie van € 18.000 kunnen aanvragen voor het doorvoeren van ‘Het Nieuwe Werken’. De overheid heeft hier een bedrag van 24 miljoen voor uitegetrokken. Werkgevers ontvangen deze subsidie om een externe adviseur in te schakelen. Voorwaarde is dat de adviseur […]

Duurzaamheid blijft ondergeschoven kindje bij mkb-bedrijven

Het leveren van een actieve, duurzame bijdrage ten gunste van het milieu staat wereldwijd nog steeds niet hoog op de agenda’s van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Slechts 36% van de mkb-bedrijven is bereid ook echt toepassingen in de bedrijfsprocessen te implementeren die duurzaamheid bevorderen. In 2008 gaf nog 40% van de bedrijven aan […]

Belastingplan 2012

Op de website van Elsevier Fiscaal treft u alle fiscale punten aan van Prinsjesdag en het belastingplan van 2012.  Ga naar de website. Het betreft punten op de volgende onderwerpen; Vereenvoudigingspakket Maatregelen gericht op soliditeit Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2012 Maatregelen gericht op fraudebestendigheid Reeds getroffen maatregelen gericht op fraudebestendigheid in de uitvoeringssfeer Nog te treffen […]

« Previous PageNext Page »