Grote interesse voor grond leidde tot hogere waarde

De fiscus hoeft de bedragen en de verdeling van de koopsom van onroerende zaken in de akte van levering van een belastingplichtige niet blindelings te volgen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een zaak waarbij de taxateur bij de taxatie van een aantal onroerende zaken geen rekening had gehouden met de belangstelling van de koper voor deze […]

Te laat bezwaar tegen aanslag erfbelasting

woensdag 23 oktober 2013 Asha Stuivenwold 43x gelezen Na een ambtshalve vermindering van de aanslag erfbelasting, meenden de erfgenamen dat er een nieuwe mogelijkheid was om in bezwaar te gaan tegen de aanslag. Gerechtshof Den Haag oordeelde echter dat geen sprake was van een nieuw opgelegde aanslag en de bezwaartermijn niet opnieuw was gaan lopen. […]

Particulier met zonnepanelen nog geen BTW-nummer

De exploitatie van zonnepanelen is een economische activiteit, zo heeft het Europese Hof van Justitie recent beslist. Particulieren die met zonnepanelen elektriciteit opwekken en dat (deels) aan het energienet verkopen, zijn ondernemer voor de omzetbelasting. En dat betekent dat zij de BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen als voorbelasting kunnen terugvragen. De […]

Boeren besparen miljoenen door minder regels overheid

Veel door agrariërs als knellend ervaren regels op het terrein van natuur, milieu en dierenwelzijn worden aangepakt. Het agrarisch bedrijfsleven bespaart door het verminderen van regeldruk enkele tientallen miljoenen euro’s. Daarnaast zijn maatregelen genomen waardoor irritaties in de praktijk worden voorkomen, en regels duidelijker zijn voor de direct betrokkenen. Bovendien is er minder kans op […]

Fiscaal voordeel aanvragen op milieu-investeringen kan nu digitaal

Ondernemers die fiscaal voordeel willen aanvragen voor milieu- of energiesparende investeringen, kunnen dit sinds 1 januari volledig digitaal regelen. Staatssecretaris Atsma wil zo de interactie met de overheid moderniseren en vergemakkelijken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft daartoe in samenwerking met de Belastingdienst en het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie een eerste stap […]

Next Page »