Innovatiebox toch voor het MKB weggelegd

Innovatiebox Voor bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn en die voordelen behalen die voortvloeien uit innovatieve activiteiten (ondersteund door een patent of een S&O-verklaring), kan de innovatiebox een groot voordeel betekenen. Het deel van de winst dat toerekenbaar is aan de innovatie, wordt (onder voorwaarden) namelijk niet belast tegen 20% á 25%, maar slechts tegen het gunstige […]