Ontslagvergoeding geen VUT-uitkering

Een ontslaguitkering die wordt bepaald met de kantonrechtersformule kan niet worden aangemerkt als een uitkering wegens vervroegde uitkering. Dat de kantonrechter rekening houdt met bepaalde elementen die ook van belang zijn bij toekenning van een VUT-regeling, verandert hier niets aan. Dit oordeelde de rechter in een zaak waarin de werknemer pleitte dat zijn ontslaguitkering van […]

Transitievergoeding bij ontslag vanaf 2016

Met het sociaal akkoord 2013 dat vakbonden en werkgevers hebben gesloten, wordt de transitievergoeding geïntroduceerd. De transitievergoeding is het bedrag dat werknemers bij ontslag meekrijgen van hun werkgever. Deze transitievergoeding is onderdeel van de plannen om het ontslagrecht per 2016 te versoepelen. Deze plannen worden omgezet in het Wetsvoorstel “Hervorming ontslagrecht en wijziging WW” en […]

Online tool toont verschil Transitiebudget en Ontslagvergoeding

Er staan grote veranderingen op stapel binnen het huidige ontslagrecht als het aan demissionair minister Kamp ligt. Kamp heeft op 18 juni 2012 een hoofdlijnennotitie aan de Tweede Kamer gestuurd waarin de afspraken uit het Begrotingsakkoord 2013 over aanpassing van het ontslagrecht en de WW nader zijn uitgewerkt. Voornaamste doel van de voorstellen is het […]

‘Eén jaarsalaris voldoet als ontslagvergoeding’

Bestuurders van beursgenoteerde bedrijven die onvrijwillig vertrekken moeten genoegen nemen met maximaal 1 jaarsalaris aan ontslagvergoeding. Dat geldt ook voor bestuurders met contracten die voor 2004 zijn afgesloten en daardoor niet zijn gehouden aan de code voor behoorlijk bestuur. Die oproep deed minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) 9 december 2011 bij […]

27 miljoen euro voor tuinders vanwege EHEC-uitbraak

De Europese Commissie heeft de verdeling van het steunfonds voor de Europese tuinders bekend gemaakt. Uit dit fonds krijgen de Nederlandse tuinders totaal 27 miljoen euro voor het niet op de markt brengen van komkommers, tomaten, paprika’s, sla en courgette.

Next Page »