Cursus: Alle fiscale aspecten van echtscheiding

Op dinsdag 23 juni organiseert BelastingBelangen in samenwerking met NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) de cursus Alle fiscale aspecten van echtscheiding. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen, zal deze cursus verzorgen. Voor deze cursus krijgt u 6 PE-uren toegewezen. En u krijgt als abonnee van BelastingBelangen speciale korting. Hieronder treft u de details van deze cursus […]

Vennootschapsbelasting en Wet Markt & Overheid

In een eerder artikel hebben wij stilgestaan bij het punt dat de Wet Markt & Overheid (hierna: Wet M&O) voorwaarden geeft voor de prijsvorming richting derde partijen en dat bij de Vennootschapsbelasting prijzen richting derden in beginsel zakelijk worden geacht, maar dat gelet dient te worden op interne prijsdoorrekening. Tijdens de inventarisaties in het kader […]

Waar staat Europa in het internationale fiscale debat?

In een eerdere column verhaalde ik over de wereldwijde inspanningen om het internationale fiscale veld ingrijpend te doen veranderen. Hierbij strijden OESO en de Verenigde Naties al langer om de hoofdrol. Veel pregnanter is natuurlijk het gevecht dat tussen OESO en de EU wordt gevoerd. Het gros van de OESO-staten is ook lidstaat van de […]

Belasting op arbeid binnenkort omlaag

Om nieuwe banen te creëren gaat het kabinet na de zomer de belasting op arbeid verlagen. Voor u als ondernemer moet het hierdoor makkelijker en goedkoper worden om personeel aan te nemen. Met het aantrekken van de economie komen er ook steeds meer meevallers voor het kabinet. De betreffende partijen hebben aangegeven dat ze deze […]

Fiscus pikt niet gelijk al het vakantiegeld in

Bij veel schuldeisers is de maand mei geliefd om te proberen openstaande vorderingen te innen. Dat geldt ook voor de Belastingdienst. De fiscus doet dit jaar echter een stapje terug, omdat veel mensen in financiële problemen komen door deze jacht op het vakantiegeld. Het is voor overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, mogelijk om met één druk […]

« Previous PageNext Page »