Onderzoek naar oorzaken en gevolgen KPN-storing

Naar aanleiding van de KPN-storing van afgelopen nacht in de regio Rotterdam laat het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek doen. Het ministerie wil van alle partijen weten welke oorzaken en gevolgen de storing had op de hulpverleningscommunicatie.

Nederland, Italië en Tsjechië: geen vertrouwen in anti-racisme bijeenkomst VN

Nederland, Italië en de Tsjechische Republiek zijn niet aanwezig bij de viering van het 10-jarig jubileum van de Durban Verklaring op 22 september in New York.

7 miljard euro voor innovatief onderzoek

Oostenrijkse belasting in strijd met EU-recht

De Oostenrijkse rechter heeft in een tweetal zaken prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Beide zaken hebben betrekking op de beperkte verrekeningsmogelijkheid in de vennootschapsbelasting ter zake van buitenlandse dividenden. Het Oostenrijkse Haribo Lakritzen Hans Riegel betriebsgmbH ontvangt (beleggings)dividenden uit lidstaten van de EU en derde landen. De Oostenrijkse belastingdienst weigert om […]

Striktere regels voor overheidstekorten

Als reactie op de financiële crisis wil de Europese Commissie het economisch en fiscaal beleid in de EU beter coördineren.

« Previous PageNext Page »