Belastingrente speelt bij dividendbelasting

De belastingrente geldt nu nog niet voor de dividendbelasting. In het Belastingplan 2015 is echter voorgesteld om ook de dividendbelasting onder deze regeling te laten vallen. De belastingrente bedraagt dan ten minste 4%. Op dit moment geldt de belastingrente voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, BTW, overdrachtsbelasting, erfbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Het percentage voor de […]

Geen teruggave dividendbelasting Zwitsers pensioenfonds

De Hoge Raad oordeelt dat een Zwitsers pensioenfonds geen recht had op teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. Het pensioenfonds voldeed niet aan alle eisen die voor teruggaaf werden gesteld. Het betrof een Zwitsers pensioenfonds dat in 2005 onder andere Nederlandse portfoliodividenden had ontvangen. Bij de uitkering was 25% dividendbelasting ingehouden. Op basis van het toen geldende […]