Deadline van 1 april niet langer heilig

De fiscale deadline van 1 april staat waarschijnlijk wel in uw geheugen gegrift. Op dat moment moet u namelijk de aangifte inkomstenbelasting in principe ingediend hebben. Deze deadline gaat misschien verdwijnen. In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aangegeven dat hij overweegt om de aangifte te willen gaan spreiden. Uw […]

Gebruikelijk loon dga staat los van loon partner

Het kan gebeuren dat iemand dga is van een bv waarin ook zijn partner werkt. Als het loon van die partner niet in geschil is, mag de belastingrechter dat loon niet zomaar betrekken in de beoordeling van het gebruikelijk loon van de dga. Hof Den Haag had in een procedure het loon van de echtgenote […]

Wat brengt 2014 voor de dga?

Aan het begin van het nieuwe jaar kijkt Taxence met een aantal specialisten naar wat 2014 op fiscaal gebied zal brengen. In deze previews besteden we aandacht aan de wijzigingen die per 1 januari zijn doorgevoerd, maar kijken we ook naar eventuele toekomstige veranderingen. Jessica Litjens neemt de fiscale maatregelen omtrent de dga onder de loep. Zij […]

Lager fictief loon door structureel verlieslijdende bv

Hof Amsterdam heeft in een feitelijke procedure beslist dat ook in concernsituaties waarbij sprake is van een aanhoudende verliessituatie bij een van de bv’s, een lager bedrag aan fictief loon in aanmerking mag worden genomen. In deze zaak was het de vraag of voor de drie dienstbetrekkingen van een directeur-grootaandeelhouder (dga) moest worden uitgegaan van […]

DGA niet gecompenseerd voor negatieve effecten Wet ULB

Weekers heeft per Kamerbrief laten weten dat DGA’s er met de gevolgen van de Wet ULB tot 1,5% op achteruit gaan. De staatssecretaris wil echter niets van compensatie weten, onder andere omdat dit een budgettaire last van 3,5 miljard met zich mee zou brengen. Volgens Weekers is bij de behandeling van de Wet ULB en ook […]