Vermogen in SPF geen box 3 inkomen

Het vermogen dat in de jaren 2001 tot en met 2004 was ondergebracht bij een Stichting Particulier Fonds op Curaçao, was geen belastbaar inkomen in box 3. Na de inbreng kon de dame namelijk niet meer beschikken over het vermogen als ware het haar eigen vermogen. Een doelvermogen (bijvoorbeeld een trust of Stichting Particulier Fonds) […]

Onderzoek naar oorzaken en gevolgen KPN-storing

Naar aanleiding van de KPN-storing van afgelopen nacht in de regio Rotterdam laat het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek doen. Het ministerie wil van alle partijen weten welke oorzaken en gevolgen de storing had op de hulpverleningscommunicatie.

« Previous Page