Zweden: besloten fonds gemene rekening fiscaal transparant

Op 8 september 2014 heeft de Zweedse bevoegde autoriteit verklaard dat het Nederlandse besloten fonds voor gemene rekening (“closed FGR”), voor doeleinden van de ‘Swedish Withholding Tax Act’, als fiscaal transparant moet worden behandeld. Indien in deze situaties toch belastingheffing plaatsvindt die niet in overeenstemming is met het belastingverdrag Nederland-Zweden dan zullen de bevoegde autoriteiten […]

Nederlandse werknemer betaalt minder belasting

In Nederland zijn werknemers het afgelopen jaar verhoudingsgewijs minder belasting gaan betalen. De belastingdruk is in 2013 gedaald naar 36,9 procent, zo blijkt uit een publicatie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Vorig jaar lag dit nog 1,8 procentpunt hoger. Nederlanders betalen daarmee iets meer belasting dan gemiddeld (35,9%), maar een stuk […]

Verdere stap gezet in voltooiing van de Europese bankenunie

De Europese bankenunie nadert zijn voltooiing. In Brussel werd op de ochtend van 20 maart na lange en zware onderhandelingen een belangrijke stap gezet. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad van ministers werden het politiek eens over de toekomstige spelregels bij het afwikkelen van banken in moeilijkheden, het zogeheten Single Resolution […]

Geen teruggave dividendbelasting Zwitsers pensioenfonds

De Hoge Raad oordeelt dat een Zwitsers pensioenfonds geen recht had op teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. Het pensioenfonds voldeed niet aan alle eisen die voor teruggaaf werden gesteld. Het betrof een Zwitsers pensioenfonds dat in 2005 onder andere Nederlandse portfoliodividenden had ontvangen. Bij de uitkering was 25% dividendbelasting ingehouden. Op basis van het toen geldende […]

Bedrijven niet bekend met buitenlandse anticorruptie wetgeving

Slechts vier op de tien bedrijven voerden maatregelen Engelse Bribery Act door Om fraude en corruptie tegen te gaan, voeren diverse landen steeds striktere anticorruptie wetgeving in. Twee daarvan, The Bribery Act 2010 (UK) en The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) of 1977 (USA) reiken ver over de eigen landsgrenzen heen en hebben wereldwijd enorme […]

Next Page »