Autobrief II: de autobelastingen in 2017-2020

  Staatssecretaris Wiebes schetst in de Autobrief II hoe hij de autobelastingen vanaf 2017 wil gaan vereenvoudigen. De fiscale stimulans voor auto’s verschuift, van hybride, emissiearme auto’s naar volledige elektrische emissieloze auto’s. De staatsecretaris vindt die verschuiving noodzakelijk, om meer winst voor het milieu te behalen: “hybrides rijden maar weinig op elektriciteit. Het zijn eigenlijk […]

Gemeenten en auto van de zaak. Een blackbox?

Iedere gemeente zal beschikken over eigen dan wel over leaseauto’s. De auto’s zullen worden bestuurd door haar werknemers. Direct roept dit de vraag op of deze auto’s ook aan deze werknemers ter beschikking worden gesteld. Zo neen, hoe heeft de gemeente dit gewaarborgd? Zo ja, worden deze auto’s door de werknemers voor privédoeleinden gebruikt? Beschikken […]

Hoge bijtelling dupeert zakelijke rijder, VZR start petitie

VZR vindt de nieuwe fiscale plannen voor de bijtelling “terug naar af”. De gemiddelde leaserijder gaat er flink op achteruit en alle energie en investeringen om CO2-zuinige auto’s en elektrische auto’s op de weg te krijgen blijkt van korte duur. Gisteren zijn voorstellen voor Autobrief 2 naar buitengekomen. Staatssecretaris Wiebes wil voor alle auto’s met […]

Geen bijtelling ondanks privégebruik auto

Als een werknemer het voordeel van een ter beschikking gestelde auto niet in verband met zijn dienstbetrekking geniet, kan de werkgever de bijtelling in de loonheffingssfeer achterwege laten. Tot dit oordeel kwam Hof Arnhem-Leeuwarden. Een aardappelschilbedrijf kreeg een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd, waarin de fiscus uitging van een bijtelling voor privégebruik auto door een werknemer. De […]

Autoverkopend Nederland gooit het op een akkoordje

Partijen die allen baat hebben bij het verkopen van meer auto’s ‘slachtofferen’ de zakelijke rijder en pleiten voor een hogere bijtelling. VZR vindt het makkelijk praten als het niet over de rug van de eigen achterban gaat. Alle deelnemende partijen in het akkoord worden bediend. De uitkomst is een compromis geworden. Autoverkopend Nederland, verenigd in […]

« Previous PageNext Page »