Stamrecht deels afgekocht, gehele aanspraak belast

Een stamrechtovereenkomst met een bv in oprichting is mogelijk, mits de bv binnen redelijke termijn tot stand komt en de overeenkomst bekrachtigt. Als de overeenkomst echter gedeeltelijk niet is uitgevoerd, is de volledige aanspraak op periodieke uitkeringen belast. In deze zaak kreeg een werknemer bij beëindiging van zijn dienstbetrekking op 28 februari 2002 een stamrecht […]

Geruisloze terugkeer uit de BV

Onlangs meldde zich een ZZP-er bij mij met maar liefst 3 BV’s: een holding, een werkmaatschappij en een vastgoed-BV. De cijfers zagen er niet rooskleurig uit en de verliezen stapelden zich op. In zo’n geval kan het aantrekkelijk zijn om geruisloos terug te keren uit de BV. Waarom? Reden 1: Compensabele verliezen verrekenen met inkomen […]