Ambtelijke fusie

Onder de titel ’Hit of Shit’ is in het blad Binnenlands Bestuur een artikel verschenen over de populariteit van ambtelijke fusies. Minister Plasterk laat een onderzoek verrichten naar deze ambtelijke fusies, met aandacht voor de wijze waarop zij functioneren, de doelen en de hoofdmotieven. Ook aansturingsmogelijkheden worden in beeld gebracht. Kwaliteitsverhoging, kostenreductie en afname van […]

Dit jaar nog een onbelast voordeel voor de medewerkers?

Een groot aantal gemeenten past dit jaar voor het eerst de werkkostenregeling toe. Indien de vrije ruimte (en het budget) het toelaat kan nog voor het eind van het jaar aan de medewerkers onbelast een geldbedrag of een presentje worden gegeven. Veel gemeenten passen dit jaar voor het eerst de werkkostenregeling toe. Het toepassen van […]

Eindejaartips 2015 voor Particulieren

BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen. En op de mogelijkheden om het nieuwe jaar fiscaal goed voorbereid in te gaan. Met de eindejaartips van BelastingBelangen kunt u adequaat reageren op de wijzigingen in de fiscale wetgeving die Den […]

Wonen en werken in één pand: meer kostenaftrek

De ondernemer die in zijn privéwoning woont én werkt, kan de kosten van de werkruimte in zijn woning slechts als bedrijfskosten opvoeren als er sprake is van een ‘kwalificerende werkruimte’. Als dat niet het geval is – bijvoorbeeld omdat de werkruimte geen afzonderlijke eigen ingang heeft , dan is slechts een beperkte kostenaftrek mogelijk: de […]

Zzp-er in gehuurd woon-werkpand: 28% kostenaftrek

De ondernemer die een gehuurde woning mede voor zijn bedrijfsuitoefening gebruikt, kan het huurrecht van die woning tot zijn ondernemingsvermogen rekenen. De ondernemer kan dan alle kosten die samenhangen met dat huurrecht, voor de gehele woning, in aftrek brengen op zijn winst uit onderneming. Tegenover die aftrek staat een onttrekking voor het privégebruik van het […]

« Previous PageNext Page »