Gehuwde mantelzorger geen partner voor Successiewet

Het door de wetgever gemaakte onderscheid tussen gehuwde mantelzorgers die samenwonen met een erflatende ouder en ongehuwde mantelzorgers is niet in strijd met het vrij genot van eigendom in artikel 1 EP EVRM. Sinds de herziening van de Successiewet 1956 worden alleen personen die wederzijds en tegelijkertijd een zorgverplichting aangaan, als partner aangemerkt. Inwonende kinderen […]

Sneller maandelijks opgaaf ICP indienen

Levert uw organisatie per kwartaal meer dan € 50.000 aan goederen, dan moet er per maand een opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) worden gedaan. De opgaaf ICP over januari moet dan dus eind februari bij de Belastingdienst binnen zijn. Als uw organisatie handelt met ondernemers in andere landen van de Europese Unie (EU), is er […]

Digihulp door Belastingdienst en bibliotheken

De Belastingdienst, de Koninklijke Bibliotheek en de Openbare Bibliotheken slaan de handen ineen om mensen ondersteuning te bieden bij het digitaal zaken doen met de overheid. Op die manier proberen zij de groep die moeite heeft met de digitalisering van overheidscommunicatie nog meer te helpen. Burgers krijgen bij alle 800 vestigingen van openbare bibliotheken in […]

Wet Deregulering Beoordeling Arbeids relaties

De invoering van de opvolger van de VAR verklaringen, de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA), is uitgesteld van 1 januari 2016 tot 1 april 2016. Maar dit betekent niet stilzitten! Om  de invoering van de Wet DBA zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft de staatssecretaris van Financiën een transitieplan gepubliceerd. Gedurende de […]

Memorie van antwoord Belastingplan 2016 gepubliceerd

De staatssecretaris heeft de memorie van antwoord bij het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Eerste Kamer. Hierin beantwoordt hij vragen over o.a. het aanscherpen van het gebruikelijkheidscriterium van de werkkostenregeling (WKR). De NOB heeft in haar commentaar gevraagd om een verduidelijking van het gebruikelijkheidscriterium van de WKR. De staatssecretaris schrijft in de memorie van antwoord […]

« Previous PageNext Page »