Eis van mantelzorgcompliment niet discriminerend

De partnervrijstelling voor de erfbelasting kan alleen door bloedverwanten in eerste graad worden geclaimd als een mantelzorgcompliment is ontvangen. Dat eerstegraads bloedverwanten zonder mantelzorgcompliment geen recht hebben op deze vrijstelling, leidt volgens Hof Den Haag niet tot een ongerechtvaardigde discriminatoire behandeling. Een partner heeft een partnervrijstelling van € 616.880 voor de erfbelasting. Sinds 1 januari […]

Onzakelijke garantiestelling verhindert vorming voorziening

Stelt een bv zich garant voor een lening van een gelieerde bv bij een bank en loopt deze daarbij een debiteurenrisico dat een onafhankelijke derde niet zou hebben aanvaard? Dan is het vormen van een voorziening voor het mogelijk inroepen van de garantiestelling door de bank niet mogelijk. Dat een moedervennootschap zich garant stelt voor […]

€ 50.000 vrije schenking: tot 40 jaar

De leeftijdsgrens voor de eenmalige vrijstelling van € 50.300 in de schenkbelasting wordt per 1 januari 2013 verhoogd, van 35 jaar naar 40 jaar. De verhoogde leeftijdsgrens geldt voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning én voor dure studies. En voor het ‘inhalen’ van vrijgestelde schenkingen van vóór 2010 tot het bedrag van de […]

27 miljoen euro voor tuinders vanwege EHEC-uitbraak

De Europese Commissie heeft de verdeling van het steunfonds voor de Europese tuinders bekend gemaakt. Uit dit fonds krijgen de Nederlandse tuinders totaal 27 miljoen euro voor het niet op de markt brengen van komkommers, tomaten, paprika’s, sla en courgette.

Opnieuw verdacht van fraude met toeslagen

Maandag 25 juli is een 20-jarige man uit Rotterdam in bewaring gesteld voor veertien dagen door de rechter-comissaris op verdenking van fraude met huur- en zorgtoeslagen.

« Previous PageNext Page »