Inlener aansprakelijk ondanks verklaringen betalingsgedrag

Een inspecteur handelde volgens de Hoge Raad niet onzorgvuldig door verklaringen van betalingsgedrag af te blijven geven, terwijl hij wist dat de uitlener mogelijk onjuiste belastingaangiften deed. De inlener was terecht aansprakelijk gesteld voor de niet ingehouden en afgedragen loonheffingen. Bij inlening van werknemers, kan de inlener aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen die de […]

Vermogen in SPF geen box 3 inkomen

Het vermogen dat in de jaren 2001 tot en met 2004 was ondergebracht bij een Stichting Particulier Fonds op Curaçao, was geen belastbaar inkomen in box 3. Na de inbreng kon de dame namelijk niet meer beschikken over het vermogen als ware het haar eigen vermogen. Een doelvermogen (bijvoorbeeld een trust of Stichting Particulier Fonds) […]

Zware bewijslast inspecteur onzakelijke lening

Een lening aan de eigen bv die bij het aangaan daarvan zakelijk is, kan door onzakelijk handelen van de geldverstrekker (veelal dga) een onzakelijke lening worden. Als de inspecteur een afwaarderingsverlies op die lening weigert, moet hij aannemelijk maken waarom de lening onzakelijk is geworden. Een lening aan de eigen bv die bij het aangaan […]

Start onderneming is aanvangstijdstip tweejaarstermijn voor aftrek dubbele huisvestingskosten

Een startende ondernemer mag als aanvangstijdstip van de tweejaarstermijn voor de aftrek van dubbele huisvestingskosten de aanvangsdatum van de onderneming nemen en niet de eerdere datum vanaf wanneer de dubbele huisvestingskosten daadwerkelijk worden gemaakt. Rechtbank Breda heeft onlangs in deze zin beslist. Dubbele huisvestingskosten zijn alleen aftrekbaar voor zover sprake is van huisvesting buiten de […]

Optimale aftrek dubbele huisvestingskosten

De tweejaarstermijn voor de aftrek van dubbele huisvestingskosten kan beginnen te tellen op het moment dat de onderneming van start gaat, oordeelt Rechtbank Breda. In de wet is geregeld dat de ondernemer kosten en lasten voor dubbele huisvestingskosten buiten zijn woonplaats kan aftrekken. Deze aftrek geldt voor hoogstens twee jaar. De vraag was wanneer deze […]

« Previous PageNext Page »