Digitale btw-aangifte voor ondernemers in buitenland

Ondernemers die niet in Nederland zijn gevestigd en van de Belastingdienst een gebruikersnaam en een wachtwoord hebben ontvangen om digitaal aangifte te doen, moeten digitaal btw-aangifte btw doen vanaf het eerste aangiftetijdvak van 2014 digitaal. De btw-aangifte zet de fiscus aan het einde van het aangiftetijdvak voor u klaar in het beveiligde gedeelte van onze […]

Te laat bezwaar tegen aanslag erfbelasting

woensdag 23 oktober 2013 Asha Stuivenwold 43x gelezen Na een ambtshalve vermindering van de aanslag erfbelasting, meenden de erfgenamen dat er een nieuwe mogelijkheid was om in bezwaar te gaan tegen de aanslag. Gerechtshof Den Haag oordeelde echter dat geen sprake was van een nieuw opgelegde aanslag en de bezwaartermijn niet opnieuw was gaan lopen. […]

Eerder duidelijkheid over aangifte IB

Het kabinet wil het heffingssysteem voor de inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting wijzigen, zodat u sneller een definitieve aanslag krijgt. Hierdoor heeft u eerder zekerheid over de fiscale gevolgen. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft hiervoor recent een wetsvoorstel ingediend. In het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeelverkeer Belastingdienst zijn twee voorstellen opgenomen, namelijk het verder digitaliseren […]

Opdrachtgevers worden medeverantwoordelijk voor de juistheid van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Dat schrijft staatssecretaris Weekers in een brief aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken over de voortgang van de VAR-webmodule. De module moet zorgen voor meer transparantie in het kwalificatieproces van arbeidsrelaties. Fiscaal ondernemerschap Naar aanleiding van de vraag om het “fiscaal ondernemerschap” te definiëren, concludeert de staatssecretaris in de brief […]

Bestuurder aansprakelijk door bewust onjuist handelen

Bestuurdersaansprakelijkheid doet zich voor als opzet of grove schuld in het spel is. Volgens Hof Den Haag was hier sprake van bij een bestuurder die zelf de aangiften omzetbelasting deed, waarvoor de inspecteur later naheffingsaanslagen oplegde. Beroep op het vertrouwensbeginsel faalde. De bestuurder van een vennootschap kan privé hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de belastingschulden van […]

« Previous PageNext Page »