Deadline van 1 april niet langer heilig

De fiscale deadline van 1 april staat waarschijnlijk wel in uw geheugen gegrift. Op dat moment moet u namelijk de aangifte inkomstenbelasting in principe ingediend hebben. Deze deadline gaat misschien verdwijnen. In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aangegeven dat hij overweegt om de aangifte te willen gaan spreiden. Uw […]

Nederlandse werknemer betaalt minder belasting

In Nederland zijn werknemers het afgelopen jaar verhoudingsgewijs minder belasting gaan betalen. De belastingdruk is in 2013 gedaald naar 36,9 procent, zo blijkt uit een publicatie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Vorig jaar lag dit nog 1,8 procentpunt hoger. Nederlanders betalen daarmee iets meer belasting dan gemiddeld (35,9%), maar een stuk […]

Middeninkomens betalen straks minder belasting

Het voorstel om illegaliteit in Nederland strafbaar te stellen (de VVD had daarop aangedrongen), is van tafel. Daarvoor in de plaats komt er € 500 miljoen beschikbaar om de arbeidskorting te verhogen voor de middeninkomens. In het regeerakkoord van VVD en PvdA was opgenomen dat illegaal in Nederland verblijven strafbaar zou worden. De achterban van […]

Opzettelijk foute aangifte bestraft met hoge boete

Als een BV haar aangifte vennootschapsbelasting opzettelijk onjuist of onvolledig indient, kan de inspecteur die BV – tegelijk met de aanslag – een vergrijpboete opleggen. Reden voor de boete is dat er door de opzet of grove schuld van de belastingplichtige mogelijk te weinig belasting zal worden geheven. De boete kan oplopen tot 100% van […]

Meer gegevens in vooraf ingevulde aangifte

De Belastingdienst probeert het u gemakkelijker te maken door de aangifte inkomstenbelasting steeds meer vooraf in te vullen. In de aangifte inkomstenbelasting 2013 heeft de fiscus weer meer gegevens ingevuld. U vindt nu ook de aftrekbare premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen terug op de vooraf ingevulde aangifte. De aangifte inkomstenbelasting 2013 moet u in principe voor 1 april […]

« Previous PageNext Page »