Salarisadministrateur kent vaak regelingen onvoldoende

De helft van de grote werkgevers maakt fouten in de salarisadministratie waardoor zij vaak veel geld mislopen. Werkgevers met meer dan 250 werknemers die de salarisadministratie in eigen beheer hebben, betaalden tussen 2009 en 2012 gemiddeld bijna € 100.000 teveel aan sociale verzekeringspremies. Dat concludeert risicoadviseur en verzekeringsmakelaar AON op basis van eigen onderzoek naar […]

BDO Arbeidsjuristen brengt Arbeidswijzer 2013 uit

Met special rond ziekte en arbeidsongeschiktheid Voor vraagstukken en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid, zoals o.a. de wijziging in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de aanpassingen in de Wet melding collectief ontslag, kunnen ondernemers vanaf vandaag gebruikmaken van de Arbeidswijzer 2013. Naast aandacht voor recente wetswijzingen en jurisprudentie […]

Baker Tilly Berk versterkt internationale fiscale adviespraktijk

Op 1 maart 2013 is mr. dr. G.K. (Gijs) Fibbe (1976) gestart als partner International Tax Services bij Baker Tilly Berk op de vestiging Rotterdam. Vanuit deze rol gaat hij zich toeleggen op het verder uitbouwen van de internationale adviespraktijk van Baker Tilly Berk. Daarnaast wordt hij een van de belangrijke schakels tussen de nationale […]

Verbetering financiële armslag bedrijven leidt tot fors meer fusies en overnames

De aanzienlijke verbetering van de financiële armslag bij bedrijven en de positieve ontwikkeling van de koers-winst verhoudingen gaan dit jaar wereldwijd tot fors meer fusies en overnames zorgen. Uit internationaal onderzoek dat KPMG iedere zes maanden verricht onder duizend beursgenoteerde bedrijven blijkt dat de koers-winst verhouding bij deze ondernemingen de afgelopen zes maanden met 15% […]

Doek valt voor de ANBI-status

De Hoge Raad heeft op 13 januari 2012 arrest gewezen over de ANBI-status van een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70, lid 1, van de Woningwet. In de nieuwsbrieven is dit onderwerp enige malen aan de orde geweest. Het arrest heeft betekenis voor de periode tot 1 januari 2012. Per die datum is de […]

« Previous PageNext Page »