Indienen teruggaafverzoeken buitenlandse BTW

Ondernemers kunnen de btw die zij in 2013 in andere EU-landen hebben betaald terugvragen. Dit teruggaafverzoek moet  uiterlijk 30 september 2014 zijn ingediend. Dit gebeurt elektronisch. Nederlandse ondernemers moeten hiervoor gebruik maken van de portaalsite van de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt het teruggaafverzoek vervolgens door naar het betreffende EU-land. Ondernemers uit andere EU-landen moeten het […]

Nieuwe samenwerkingen Accon avm met Belgische en Duitse adviseurs

Accon avm heeft samenwerkingsverbanden gesloten met het Duitse accountants- en advieskantoor Dornbach en het Belgische SBB. De twee organisaties zijn respectievelijk gespecialiseerd in de MKB-markt en de agrarische sector. Eerder sloot Accon avm al een samenwerkingsverband met de Belgische MKB-adviseurs van Bofidi. De nieuwe samenwerkingen zijn in het leven geroepen om de steeds groter wordende […]

Vanaf 2014 AFM-bevindingen over individuele accountantskantoren openbaar

Minister van Financiën Dijsselbloem zal de publicatie van de bevindingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over individuele accountantskantoren mogelijk maken in het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014. Dat schrijft Dijsselbloem in een nota naar aanleiding van verslag van de Wijzigingswet financiële markten 2014 aan de Tweede Kamer. Op dit moment zijn de onderzoeksrapporten van […]

Leaserijders kiezen voor minder bijtelling

Werknemers die in aanmerking komen voor een auto van de zaak geven dit privilege niet snel op maar kiezen wel steeds vaker voor een model met minder bijtelling. Terwijl het totale aantal auto’s van de zaak de afgelopen vier jaar nagenoeg gelijk bleef, halveerde (- 40%) het aantal auto’s met het hoogste bijtellingstarief van 25%. […]

Einde Nederlandse dividendbelasting in zicht?

Conclusie A-G Wattel in procedure BDO geeft stof tot nadenken Een buitenlandse particuliere belegger behoeft op jaarbasis niet meer Nederlandse dividendbelasting te betalen dan een inwoner van Nederland aan inkomstenbelasting betaalt. Tot die conclusie komt Advocaat-Generaal Peter Wattel in een vandaag vrijgegeven advies aan de Hoge Raad. Volgt de Hoge Raad het advies op dan […]

« Previous PageNext Page »