Activiteiten gaan niet door, toch aftrek of compensatie van btw

In deze slechte economische tijd komt het meer dan eens voor dat activiteiten en projecten worden uitgesteld en soms in het geheel niet tot uitvoering komen. Dat wil niet zeggen dat de aftrek en/of compensatie van btw moet worden teruggedraaid.  De Rechtbank Haarlem heeft onlangs uitspraak gedaan over de aftrek van btw terwijl de beoogde […]

Informatieplicht bij gebleken onjuistheden

De staatssecretaris van Financiën heeft in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012 een actieve informatieplicht opgenomen voor belastingplichtigen die ontdekken dat eerder aangeleverde gegevens over de btw-heffing onjuist of onvolledig zijn. Het niet verstrekken van de informatie kan een vergrijpboete opleveren. U hebt in onze nieuwsbrief nummer 11 van 2010 een artikel kunnen lezen met […]

Verhuur van ligplaatsen en btw

Gemeenten beschikken over een voorziening waar vaartuigen kunnen aanleggen. Ons is gebleken het voor gemeenten niet altijd duidelijk is wat de gevolgen voor de btw zijn. Hieronder schetsen wij de meest voorkomende situaties. Het Gerechtshof ‘s-Gravenhage heeft onlangs een uitspraak gedaan over het btw-tarief dat van toepassing is op de vergoeding die wordt betaald voor […]

De schijnbaar oneindige discussie over bouwterreinen

Hoge Raad stelt opnieuw vragen aan het Hof van Justitie van Europa over de uitleg van het begrip bouwterrein. Aan de voortdurende onzekerheid over heffing van btw en/of overdrachtsbelasting voor bouwterrein lijkt maar geen einde te komen. In de jaren ’90 heeft de wetgever besloten de btw-vrijstelling voor de levering van onroerende zaken te hervormen. […]

Begraafplaatsen

Recent heeft rechtbank Den Haag een beslissing genomen over de behandeling van gemeentelijke begraafplaatsen voor het BTW-compensatiefonds. De rechtbank hanteert daarvoor een bijzondere redenering en komt tot de conclusie dat een gemeente voor de exploitatie van begraafplaatsen geen recht heeft op bijdrage uit het compensatiefonds. Hoe dat kon kunt u lezen in deze nieuwsbrief. Een […]

« Previous PageNext Page »