Is het vaststellen van het juiste label moeilijk?

In het kader van de invoering van Horizontaal Toezicht willen gemeente en provincies ook fiscaal in control komen. De labelling (aftrek op aangifte, compensatie of kostprijsverhogend) is het uitgangspunt en daarbij wordt vaak nagedacht of sprake is van een wettelijk opgedragen taak, in welke wetgeving deze taak is vastgelegd dan wel is opgenomen in de […]

Verhuur van ligplaatsen voor woonboten vanaf 1 juli 2011 btw-vrijgesteld

In de Tweede Kamer heeft menige politieke partij zich geroerd over de huurprijsherziening van ligplaatsen voor woonboten. Menig tv-programma heeft bewoners aan het woord gelaten, waarin zij hebben kunnen schetsen welke invloed dit heeft op de huishoudportemonnee van de bewoners. In de kantlijn meldt de staatssecretaris van Financiën dat de verhuur van ligplaatsen voor vaartuigen, […]

Compensatie en vooraftrek bij onbetaalde facturen

Gemeenten zijn net gewone consumenten. Zij betalen hun facturen pas als de ingekochte prestatie naar behoren is verricht. Dit leidt soms tot geschillen met leveranciers. Wij behandelen in dit artikel de mogelijke gevolgen voor de btw-aftrek en de btw-compensatie als een factuur gedurende lange tijd niet wordt betaald. De casus Aanleiding voor dit artikel is […]

Sportbeoefening en 6% btw: Is de wedstrijd gespeeld of hebben we theepauze?

Op 2 november 2011 is in de Staatscourant een nieuwe toelichting op Tabel I gepubliceerd. In dit nieuwe besluit wordt nader ingegaan op het gelegenheid geven tot sportbeoefening. Wij vragen ons af of dit besluit – weliswaar vooraf besproken met verschillende belangenorganisaties – de aan de Tweede kamer toegezegde nadere aanwijzingen bevat, waarbij de toepassing […]

Ter beschikking stellen vergaderruimte niet langer verhuur?

In een procedure die EFK Belastingadviseurs voert voor de gemeente Moerdijk heeft het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch onlangs uitspraak gedaan, die van grote invloed kan zijn op de praktijk. Het Hof is van mening dat het ter beschikking stellen van ruimten in een multifunctionele accommodatie niet wordt aangemerkt als de vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak. […]

« Previous PageNext Page »