7 miljard euro voor innovatief onderzoek

Vragenbrieven Belastingdienst inzake trusts

Vanaf 1 januari 2010 geldt dat het vermogen van trusts en vergelijkbare entiteiten voor de inkomstenbelastingheffing en erf-en schenkbelasting wordt toegerekend aan degene die dit vermogen heeft ingebracht. Vóór 1 januari 2010 was het afhankelijk van de juridische en met name de feitelijke situatie of het desbetreffende vermogen (nog) aan iemand kon worden toegerekend danwel  […]

BDO Nederland stelt medewerkers iPad2 ter beschikking

De medewerkers van BDO Nederland lezen binnenkort hun vakliteratuur op de iPad2. De accountants- en adviesorganisatie stelt de tablet-pc beschikbaar aan de medewerkers die per 1 april in dienst zijn. Zo zet BDO kracht bij het voornemen om te blijven investeren in nieuwe technologie en in het innovatieve karakter van de organisatie. De keuze voor […]

Ontbreken overgangsrecht grootste knelpunt Successiewet

Enqu(ee)te BDO en UvT: notarissen geven gewijzigde Successiewet een 6,4.   Notarissen zijn ontevreden over de mate waarin bij het wijzigen van de Successiewet rekening is gehouden met bestaande situaties van de belastingbetaler. Een tegemoetkoming voor ‘gedupeerde’ belastingplichtigen is bij een aantal aanpassingen in de wet zeker op zijn plaats, menen zij. Dit blijkt uit […]

Oostenrijkse belasting in strijd met EU-recht

De Oostenrijkse rechter heeft in een tweetal zaken prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Beide zaken hebben betrekking op de beperkte verrekeningsmogelijkheid in de vennootschapsbelasting ter zake van buitenlandse dividenden. Het Oostenrijkse Haribo Lakritzen Hans Riegel betriebsgmbH ontvangt (beleggings)dividenden uit lidstaten van de EU en derde landen. De Oostenrijkse belastingdienst weigert om […]

« Previous PageNext Page »