Indienen teruggaafverzoeken buitenlandse BTW

Ondernemers kunnen de btw die zij in 2013 in andere EU-landen hebben betaald terugvragen. Dit teruggaafverzoek moet  uiterlijk 30 september 2014 zijn ingediend. Dit gebeurt elektronisch. Nederlandse ondernemers moeten hiervoor gebruik maken van de portaalsite van de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt het teruggaafverzoek vervolgens door naar het betreffende EU-land. Ondernemers uit andere EU-landen moeten het […]

Leaserijders kiezen voor minder bijtelling

Werknemers die in aanmerking komen voor een auto van de zaak geven dit privilege niet snel op maar kiezen wel steeds vaker voor een model met minder bijtelling. Terwijl het totale aantal auto’s van de zaak de afgelopen vier jaar nagenoeg gelijk bleef, halveerde (- 40%) het aantal auto’s met het hoogste bijtellingstarief van 25%. […]

Einde Nederlandse dividendbelasting in zicht?

Conclusie A-G Wattel in procedure BDO geeft stof tot nadenken Een buitenlandse particuliere belegger behoeft op jaarbasis niet meer Nederlandse dividendbelasting te betalen dan een inwoner van Nederland aan inkomstenbelasting betaalt. Tot die conclusie komt Advocaat-Generaal Peter Wattel in een vandaag vrijgegeven advies aan de Hoge Raad. Volgt de Hoge Raad het advies op dan […]

Salarisadministrateur kent vaak regelingen onvoldoende

De helft van de grote werkgevers maakt fouten in de salarisadministratie waardoor zij vaak veel geld mislopen. Werkgevers met meer dan 250 werknemers die de salarisadministratie in eigen beheer hebben, betaalden tussen 2009 en 2012 gemiddeld bijna € 100.000 teveel aan sociale verzekeringspremies. Dat concludeert risicoadviseur en verzekeringsmakelaar AON op basis van eigen onderzoek naar […]

BDO Arbeidsjuristen brengt Arbeidswijzer 2013 uit

Met special rond ziekte en arbeidsongeschiktheid Voor vraagstukken en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid, zoals o.a. de wijziging in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de aanpassingen in de Wet melding collectief ontslag, kunnen ondernemers vanaf vandaag gebruikmaken van de Arbeidswijzer 2013. Naast aandacht voor recente wetswijzingen en jurisprudentie […]

Next Page »