Voorkom een bedrijfsbezoek van de Belastingdienst voor bijtelling privégebruik auto

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat zij het toezicht op de bijtelling privégebruik auto gaat uitbreiden. De Belastingdienst gaat de juiste verwerking van de bijtelling in de loonadministratie controleren. Zij gaan geautomatiseerd relaties leggen tussen de aanwezige auto’s in een onderneming en de verwerking van de auto’s in de loonadministratie. Wanneer er verschillen worden geconstateerd volgt […]

Belastingmaatregelen voor 2011

Belastingmaatregelen voor 2011 De op 21 september 2010 door de Koningin uitgesproken Troonrede was door het ontbreken van een missionair kabinet (ook) op fiscaal gebied beleidsarm. De voorstellen op belastinggebied voor het komende jaar die de demissionaire minister van Financiën bij de Tweede Kamer indiende, waren dan ook zowel qua omvang als qua inhoud beperkt. […]

« Previous Page