Nederland, Italië en Tsjechië: geen vertrouwen in anti-racisme bijeenkomst VN

Nederland, Italië en de Tsjechische Republiek zijn niet aanwezig bij de viering van het 10-jarig jubileum van de Durban Verklaring op 22 september in New York.

Welke fiscale ondernemingsregelingen zijn van toepassing bij een terbeschikkingstelling?

Terbeschikkingstelling (tbs) Heeft u een rentedragende lening verstrekt aan uw eigen BV? Of stelt u bijvoorbeeld een pand ter beschikking aan uw eigen BV? U kwalificeert dan als tbs-genieter en de opbrengsten hieruit moeten in uw aangifte worden verantwoord in Box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden. Wist u dat dit resultaat wordt bepaald alsof […]

Subsidieprogramma mobiliteitsvouchers

Op 1 juli is het subsidieprogramma mobiliteitsvouchers gestart. Het programma richt zich op het mobiliteitsbeleid van het MKB.

Ontvangen van een vergoeding bij herplaatsing werknemer

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een vergoeding voor werkgevers- en werknemersorganisaties indien zij werknemers, die met ontslag worden bedreigd, effectief kunnen begeleiden van werk naar werk.

Fiscale regels vakantiewerkers

Binnenkort dient de vakantietijd zich weer aan. Het inzetten van (jonge) vakantiewerkers is een goede oplossing om het tijdelijke tekort aan personeel op te vangen, maar er zijn ook regels gebonden aan het inzetten van vakantiewerkers. Elk jaar weer blijken werkgevers deze regels te overtreden. Flinke boetes kunnen daarvan het gevolg zijn. We hebben daarom […]

« Previous PageNext Page »