Subsidieprogramma mobiliteitsvouchers

Op 1 juli is het subsidieprogramma mobiliteitsvouchers gestart. Het programma richt zich op het mobiliteitsbeleid van het MKB.

Ontvangen van een vergoeding bij herplaatsing werknemer

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een vergoeding voor werkgevers- en werknemersorganisaties indien zij werknemers, die met ontslag worden bedreigd, effectief kunnen begeleiden van werk naar werk.

Fiscale regels vakantiewerkers

Binnenkort dient de vakantietijd zich weer aan. Het inzetten van (jonge) vakantiewerkers is een goede oplossing om het tijdelijke tekort aan personeel op te vangen, maar er zijn ook regels gebonden aan het inzetten van vakantiewerkers. Elk jaar weer blijken werkgevers deze regels te overtreden. Flinke boetes kunnen daarvan het gevolg zijn. We hebben daarom […]

Werkkosten regeling 2011

Per 1 januari 2011 zullen in het kader van de lastenverlichting de meeste bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen worden vervangen door één nieuwe regeling: de werkkostenregeling.

Denk aan uw opgaaf ICP

Misschien bent u verplicht om al deze maand uw opgaaf ICP in te dienen over de maand januari. Dit is afhankelijk van het totaalbedrag aan intracommunautaire leveringen dat u in januari 2010 heeft verricht. U dient uw opgaaf ICP over de maand januari 2010 uiterlijk op 28 februari 2010 elektronisch aan de belastingdienst te verzenden.

« Previous PageNext Page »