Verbetering financiële armslag bedrijven leidt tot fors meer fusies en overnames

De aanzienlijke verbetering van de financiële armslag bij bedrijven en de positieve ontwikkeling van de koers-winst verhoudingen gaan dit jaar wereldwijd tot fors meer fusies en overnames zorgen. Uit internationaal onderzoek dat KPMG iedere zes maanden verricht onder duizend beursgenoteerde bedrijven blijkt dat de koers-winst verhouding bij deze ondernemingen de afgelopen zes maanden met 15% […]

Aankomende vereenvoudigingen voor burgers, bedrijven en belastingdienst

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft naar de Tweede Kamer een brief gezonden met daarin diverse voorstellen voor maatregelen die leiden tot vereenvoudigingen in het berichtenverkeer tussen burgers, bedrijven en belastingdienst en tot kostenbesparing. Het betreft de volgende vier maatregelen: (1) digitaal communiceren burgers, bedrijven en belastingdienst, (2) koppeling zorgtoeslag/kindgebonden budget aan de inkomstenbelasting, (3) wijziging […]

Fiscale concurrentiepositie Nederland flink onder druk

De belastingpositie die Nederland wereldwijd inneemt, is dit jaar verder onder druk komen te staan. Zo verloor Nederland zeven plaatsen op de wereldranglijst en één plaats op Europees niveau. Dat blijkt uit Paying Taxes 2012, het jaarlijkse onderzoek van PwC en de Wereldbank dat de belastingdruk en – systemen van 183 landen met elkaar vergelijkt. […]

Rol van de fiscalist verandert [Youtube filmpje]

Leuk filmpje van PwC die ‘de nieuwe fiscalist’ schets; afgedwongen door een andere wereld en andere zakelijke omgeving. Waar de fiscalist eerst een inhoudelijke specialist was binnen de fiscaliteit, wordt de nieuwe fiscalist meer en meer (ook) een ‘ procesmanager’. Vlot en leuk filmpje waarin allerlei actuele onderwerpen het vak van fiscalist beïnvloeden, wereldwijd. Het […]

Per 1 januari 2013 nieuwe factureringsregels voor de btw

Per 1 januari 2013 zullen nieuwe factureringsregels gaan gelden voor de btw. Hoewel deze regels pas over ongeveer anderhalf jaar in werking zullen treden, is het van belang om nu al kennis te nemen van de nieuwe regels, zodat tijdig met de aanpassing van ERP-systemen kan worden begonnen. In de Nederlandse wet wordt nu expliciet […]

Next Page »