Sneller zekerheid over belastingaanslag dankzij horizontaal toezichtAlphen aan den Rijn/Amsterdam, 12 oktober 2009 – Eind september hebben de Belastingdienst en accountancy- en adviesorganisatie Grant Thornton in Amsterdam een convenant ondertekend waarmee het zogenoemde horizontale toezicht van kracht wordt. Het convenant biedt cliënten van de genoemde accountant de mogelijkheid vrijwillig deel te nemen aan deze vorm van toezicht. Doel is een snellere afhandeling van de belastingaangifte te bewerkstelligen en daarmee een duidelijker beeld van de fiscale positie van een onderneming te verkrijgen.  

Jarenlange onzekerheid
Met horizontaal toezicht zet de Belastingdienst in het toezicht de samenwerking centraal. Dat betekent afstemming vooraf waar nodig, in plaats van controles achteraf. Door een goed ingerichte organisatie en afspraken om fiscale kwesties bijtijds te bespreken, kunnen controles achteraf door de Belastingdienst beperkt blijven. De fiscale regels blijven uiteraard van kracht, maar deze vorm van samenwerking maakt het voor beide partijen eenvoudiger. De Belastingdienst kan het toezicht veel efficiënter uitvoeren en convenant-cliënten lopen minder fiscale risico’s en ervaren minder administratieve lasten. Jarenlange onzekerheid over de aanslagregeling zijn dan voor convenant-cliënten verleden tijd. Voorwaarde aan de werkwijze is dat cliënt en Grant Thornton zich inspannen om de kwaliteit van de aangifte te waarborgen onder meer door gebruik te maken van een goed kwaliteitssysteem.

Open relatie
“Met de werkwijze onder het convenant kiest een deelnemende cliënt voor een snelle en definitieve behandeling van zijn fiscale aangelegenheden”, stelt Jacob Mook, bestuurslid Grant Thornton. “Het gehele werkproces van aangifte en advisering kan voor alle betrokken partijen een goede efficiencywinst opleveren. Een cliënt die er belang aan hecht om steeds geheel up-to-date te zijn voor al zijn fiscale aangelegenheden, zal deze werkwijze weten te waarderen.” Bij de werkwijze past een open relatie met de Belastingdienst: bij zaken die vragen om overleg met de fiscus vindt vooraf overleg plaats en niet achteraf. Toch blijft er ruimte om met elkaar van mening te verschillen, waarbij in het uiterste geval het oordeel van de belastingrechter kan worden gevraagd. Grant Thornton richt zich binnen het convenant in eerste instantie op haar relaties die vallen onder de Belastingdienst Amsterdam.

– Bron: GT

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën