WOZ waarde en uw belastingaangifte

Bent u de trotse eigenaar van een eigen woning? Dan heeft deze woning een WOZ waarde. WOZ staat voor: Wet waardering Onroerende Zaken. De uitvoering van de Wet waardering Onroerende zaken ligt bij de gemeente. Diezelfde de gemeente stelt de hoogte van de WOZ waarde vast en hanteert deze vervolgens als uitgangspunt voor de berekening van een aantal (gemeentelijke) belastingen. Maar ook bij het invullen van uw belastingaangifte komt de WOZ waarde om de hoek kijken. Het voordeel of inkomen wat u uit uw eigen woning heeft wordt door de fiscus vertaalt in het eigenwoningforfait. Dit eigenwoningforfait is weer gebaseerd op de WOZ waarde. Maar bijvoorbeeld ook een BOX 3 woning dient in uw belastingaangifte gewaardeerd te worden met behulp van de WOZ waarde.

Schema Eigenwoningforfait 2015

U begrijpt dat een te hoge WOZ waarde u rechtstreeks in de portemonnee treft. En hier wringt de schoen natuurlijk regelmatig. In de praktijk zien we nogal eens onverklaarbare verschillen in de WOZ waardes van vergelijkbare panden binnen dezelfde gemeente. Heeft u het idee dat in uw geval de WOZ waarde misschien niet geheel juist tot stand is gekomen? Dan is het indienen van een bezwaarschrift wellicht een goed idee. U ontvangt de WOZ waarde namelijk per beschikking van de gemeente. Tegen deze beschikking staan voor elke burger een aantal rechtsmiddelen open. Bezwaar maken is hier de eerste fase. Mocht de gemeente inderdaad onrechtmatig gehandeld hebben (zij kunnen de afwijkende waarde niet goed onderbouwen, hebben geen taxateur langsgestuurd enz.) dan is de kans groot dat aan uw bezwaar tegemoet gekomen wordt. Wat meteen weer doorwerkt in uw belastingaangifte. Bij veel gemeentes is het mogelijk met uw Digid online het taxatierapport van uw woning te raadplegen. Meestal geeft dit samen met de zogenaamde grondstaffel een idee of bezwaar maken zinvol is. Neemt u een adviseur in de hand dan komt u op basis van 7.15 AWB en het Besluit Proceskostenvergoeding in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten die u voor deze adviseur maakt. Maak wel bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking. Ook kan een te hoge Woz-waarde een behoorlijke invloed hebben op de erfbelasting. Voor de erfbelasting wordt uitgegaan van de Woz-waarde van de woning in het jaar van overlijden van de eigenaar. De erfgenamen kunnen ook kiezen voor de Woz-waarde van het jaar na overlijden van de eigenaar, indien dit voordeliger is. Ook hier is van belang dat u bij een te hoge Woz-waarde bezwaar aantekent. Deze informatie wordt u via Fiscalio.nl aangeboden door: Belastingaangifteshop.nl | hulp bij belastingaangifte

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën