Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting aanvragen?

U heeft recht op een aftrekpost of denkt hier recht op te hebben? U kunt dan een voorlopige aanslag aanvragen in het lopende jaar. U hoeft niet te wachten tot u belastingaangifte  doet na afloop van het belastingjaar om uw belastingteruggaaf te kunnen verzilveren.

Voor een aantal aftrekposten en/of inkomensbestanddelen biedt de fiscus de mogelijkheid om de teruggaaf al gedurende het belastingjaar in maandelijkse termijnen te ontvangen. Dit wordt een voorlopige aanslag genoemd.

Denkt u hierbij met name aan de hypotheekrenteaftrek die u per maand kunt laten uitbetalen.

Een voorlopige aanslag maakt het dus mogelijk een belastingteruggaaf eerder te ontvangen. De fiscus kan ook besluiten u een voorlopige aanslag op te leggen als zij denkt belastinggeld bij u te kunnen incasseren. Hier kunt u eventueel ook zelf om verzoeken. Bijvoorbeeld als u ondernemer bent of inkomsten uit overige werkzaamheden geniet.

Ook kan de fiscus u een voorlopige aanslag in de vorm van een teruggaaf verlenen op basis van de gegevens die de fiscus van u heeft.

Werkgevers of uitkeringsinstanties kunnen geen rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden. Persoonlijke aftrekposten als: Alleenstaande ouderkorting, zorgkosten, kosten voor levensonderhoud kinderen worden daarom niet in de loonheffing betroffen. Maar ook met een inkomensbestanddeel uit werk en woning als de betaalde hypotheekrente valt buiten de loonheffing. Wanneer u deze wilt verzilveren dient u dus belastingaangifte te doen. Als voorschot op  de belastingaangifte kunt u een voorlopige aanslag aanvragen. Deze voorlopige aanslag wordt uiteindelijk verrekend met de aanslag die gebaseerd is op  uw belastingaangifte.

Het is van belang dat u eventuele veranderingen in uw situatie (de aftrekpost wijzigt of uw inkomen wijzigt) op tijd doorgeeft. De fiscus kijkt namelijk niet inhoudelijk naar uw aanvraag en zal in de meeste gevallen de voorlopige aanslag conform uw aanvraag toewijzen Ten onrechte ontvangen belastinggeld dient u namelijk altijd terug te betalen. Bovenop het bedrag kan mogelijk nog heffingsrente in rekening worden gebracht. U kunt een voorlopige aanslag zelf aanvragen middels het programma van de belastingdienst of u laat dit doen door een fiscaal intermediar.

Houdt met het aanvragen van een voorlopige aanslag rekening met een verwerkingstijd van ca. 8 weken. U kunt gedurende het lopende belastingjaar een voorlopige aanslag aan vragen voor 2015.

U kunt o.a. (de lijst is niet uitputtend) een voorlopige aanslag aanvragen voor:

  • Betaalde eigenwoningrente (hypotheekrente)
  • Uitgaven voor (partner)alimentatie
  • Lijfrenteaftrek
  • Uitgaven i.v.m. een monumentenpand
  • Bepaalde heffingskortingen

 

Let op: wie per 2014 opzettelijk verkeerde informatie doorgeeft aan de belastingdienst om zo een hogere voorlopige teruggaaf te krijgen kan hiervoor een boete krijgen! Dit gaat niet om een vergissing in bepaalde inkomsten of aftrekposten, maar wel om wie bewust een hypotheekrente claimt zonder een eigen woning te hebben.

Bij twijfel adviseren wij u de hulp van een belastingadviseur in te schakelen.

Tip: vraag nooit een te hoge voorlopige aanslag (teruggaaf aan), het is vervelend wanneer u achteraf bij de definitieve aangifte geld terug moet betalen.

Deze informatie wordt u via Fiscalio.nl aangeboden door:
Belastingaangifteshop.nl | hulp bij belastingaangifte

 

Over de auteur

Deze informatie wordt u via Fiscalio.nl aangeboden door: Belastingaangifteshop.nl | hulp bij belastingaangifte
Of kies uit nieuws categorieën