Erven & Schenken 2010

Tot voor kort was het bijzonder aantrekkelijk om al bij leven de eigendom van de ouderlijke woning te doen overgaan aan de kinderen. De kinderen verkregen zo het blooteigendom waarbij de ouders het vruchtgebruik behielden. Op deze manier konden de  ouders in de woning blijven. Pas bij overlijden of verlaten van de woning kwam er een einde aan het vruchtgebruik. Het grote fiscale voordeel van deze constructie lag in het feit dat de waardestijging van de woning tussen het moment van schenken en het eindigen van het vruchtgebruik buiten de heffing bleef. U kunt zich voorstellen dat dit met de explosief gestegen huizenprijzen van de afgelopen jaren tot grote successievoordelen heeft geleid

Erfbelasting 2010
Zoals u misschien wel weet is de wetgeving met betrekking tot erven en schenken echter ingrijpend gewijzigd medio 2010. Met als resultaat dat schenken aan kinderen en kleinkinderen in de meeste gevallen ongunstiger geworden. Schenken blijft overigens nog steeds een effectieve manier om het verschuldigde erfrecht bij overlijden te voorkomen.

Waardestijging nu ook belast!
Bij het spliten van de woning in een bloot eigendom (kinderen) en een vruchtgebruik (ouders) is vanaf 2010 de waardestijging ook belast bij overlijden. Op deze manier is het draagvlak voor de constructie geheel verdwenen en wordt er geen voordeel meer behaald. Over de waardestijging zal onvermijdelijk moeten worden afgerekend met de fiscus. Een eventueel, in het verleden betaald, schenkingsrecht mag in mindering worden gebracht.

Bestaande situaties
Wat te doen met bestaande situaties? In het algemeen is het zo dat het gunstiger is te schenken dan dat de woning bij overlijden in de erfbelasting wordt betrokken. De ouders zouden dus kunnen overwegen afstand te doen van hun recht op vruchtgebruik. De kinderen ontvangen hierdoor een schenking maar de woning blijft buiten de heffing van erfbelasting. Hier zitten echter wel wat haken en ogen aan. Helemaal als de ouders in de bewuste woning blijven wonen. Er zal dan bijvoorbeeld aantoonbaar huur dienen te worden betaald aan de kinderen. Maar zo zijn er meer zaken die de aandacht verdienen van een belastingadviseur. Nu handelen kan in de toekomst nare verrassingen voorkomen.

Veranderingen erven en schenken 2010 in vogelvlucht:

  • Intrede uniform fiscaal partner begrip
  • Vrijstellingen hoger en minder tariefschijven
  • Schenken aan (klein)kinderen t.o.v andere verkrijgers ongunstiger
  • Trust constructies ongunstiger
  • Bedrijfsopvolging aantrekkelijker
  • Renteloze lening van de baan

 

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën