Belastingaangifte

Een belastingaangifte (of aangifte) is een verklaring van de belastingplichtige aan de hand waarvan de Belastingdienst de verschuldige belasting kan vaststellen. De meest voorkomende belastingaangifte is die van de inkomstenbelasting.

Belastingaangifte wordt tegenwoordig doorgaans elektronisch gedaan middels het aangifteprogramma van de Belastingdienst.  Op verzoek kan u echter nog altijd een aangiftebiljet per post toegestuurd worden. Een aangifte wordt altijd gedaan over het voorgaande jaar.

We kennen de volgende aangifteformulieren in Nederland

 

  • W -biljet

Aangifteformulier voor ondernemers met een eenmanszaak of Vof of deelnemen in een maatschap;

  • P-biljet

Aangifteformulier voor particulieren. Dit formulier bevat alle vragen over inkomsten en aftrekposten;

  • F-biljet

Aangifteformulier voor de nabestaanden van een overleden belastingplichtige, de F staat voor “finale”aangifte;

  • C-biljet

Aangifteformulier voor buitenlandse belastingplichtigen. Het gaat hier om belastingplichtigen die het hele jaar in het buitenland wonen en inkomsten hebben uit Nederland.

  • M-biljet

Aangifteformulier voor belastingplichtigen die emigreren of immigreren.

 

Digitaal aangifte doen
De meeste mensen doen inmiddels digitaal aangifte met het aangifteprogramma van de fiscus of met behulp van een belastingadviseur. Digitaal aangifte doen heeft voordelen. Zo kan de Belastingdienst alvast een aantal gegevens invullen als: Loon, uitkering of de WOZ-waarde van uw eigen woning. Per 2013 worden ook de banksaldi per 1 januari 2012 in uw vooringevulde aangifte over 2012 meegenomen. Controleer deze gegevens echter goed want de fiscus neemt voor de juistheid ervan geen verantwoordelijkheid. De praktijk leert dat er nog weleens een foutje in de vooringevulde belastingaangifte wil sluipen en dat er geen rekening wordt gehouden met mogelijke aftrekposten.

Aangifte doen: hoe werkt het?
Als u in Nederland woont, betaalt u belasting over uw inkomsten. Ook als u in het buitenland woont en inkomsten hebt uit Nederland, kan het zijn dat u belasting moet betalen. Hoeveel belasting u precies moet betalen, hangt af van uw situatie. Hebt u bijvoorbeeld naast uw loon nog andere inkomsten? Of hebt u recht op aftrekposten? U vermeldt dit allemaal in uw jaarlijkse aangifte.

 Termen

Aangifte

Meestal ontvangt u automatisch van de Belastingdienst bericht dat u aangifte moet doen. Maar ook als u geen bericht ontvangt, kan het zijn dat u aangifte moet doen. Wettelijk gezien bent u zelfs verplicht om aangifte te doen en/of om een aangiftebiljet te verzoeken als u het vermoeden heeft dat u belasting verschuldigd bent.

Aanslag

Heeft u uw aangifte naar de Belastingdienst verstuurd? Dan krijgt u uiteindelijk bericht hoeveel belasting u moet betalen. Het kan ook zijn dat u geld terugkrijgt. Dat bericht heet een aanslag. U ontvangt of direct een definitieve aanslag, of hieraan voorafgaand een voorlopige aanslag. Een voorlopige aanslag kan nog worden herzien, houdt u hier rekening mee.

Navorderingsaanslag

Wanneer u uw aangifte niet indient legt de belastingdienst een aanslag op, gebaseerd op een schatting van uw inkomen. Blijkt de schatting te laag dan kan de belastingdienst een navorderingsaanslag opleggen.

Heeft uw wel aangifte gedaan, maar bepaalde posten niet of niet geheel opgegeven, ook dan kan de belastingdienst u een navorderingsaanslag opleggen.

Navorderen kan alleen wanneer er sprake is van een “nieuw feit”, en in het geval u bewust bepaalde inkomsten hebt verzwegen.

Een navorderingsaanslag moet binnen 5 jaar na het eind van het tijdvak waarin uw belastingschuld is ontstaan worden opgelegd. Gaat het om een fout in de aanslag (dus niet een fout in de aangifte) dan heeft de belastingdienst twee jaar de tijd om een navorderingsaanslag op te leggen.

Is er sprake van inkomsten of vermogen uit het buitenland dan geldt een maximale termijn van 12 jaar.

U kunt een boete bij een navorderingsaanslag voorkomen door binnen twee jaar na uw onjuiste aangifte deze te verbeteren.

Bezwaren en klachten

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Sinds 1 januari 2010 is het niet meer mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen een voorlopige belastingaanslag. U kunt alleen nog wijzigingen doorgeven. Tegen de uiteindelijke definitieve beschikking kunt u nog wél bezwaar maken. Deze heeft een aanslagnummer dat eindigt op het cijfer 6. Houdt u rekening met de bezwaartermijn van 6 weken na dagtekening.

Geen voorlopige aanslag

In 2012 is de belastingdienst gestart met een proef “geen voorlopige aanslag”. Dit houdt in dat u mogelijk geen voorlopige aanslag ontvangt, maar direct een definitieve.

Bent u het niet eens met deze definitieve aanslag, dan heeft u wederom te maken met een bezwaarperiode van 6 weken, houdt u dus deze termijn goed in de gaten wanneer u direct een definitieve aanslag ontvangt en deze niet conform uw aangifte is opgelegd.

Deze informatie wordt u via Fiscalio.nl aangeboden door:
Belastingaangifteshop.nl | hulp bij belastingaangifte

Over de auteur

Deze informatie wordt u via Fiscalio.nl aangeboden door: Belastingaangifteshop.nl | hulp bij belastingaangifte
Of kies uit nieuws categorieën