Huurtoeslag

Sinds 1 januari 2006 kunt u huursubsidie, tegenwoordig Huurtoeslag, aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt als huurder bij de Belastingdienst terecht voor informatie over en het aanvragen van Huurtoeslag.

Als u in een huurhuis woont en uw inkomen niet te hoog is, komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. Het bedrag van de huurtoeslag wordt bepaald op basis van uw inkomen van het lopende jaar. Huurtoeslag krijgt u aan het einde van de maand uitgekeerd. Daarom moet u het tijdig aanvragen. Als u het voor 1 juni aanvraagt, krijgt u de huurtoeslag vanaf eind juli. 

 Als u niet alleen woont, wordt voor de vaststelling van het gezinsinkomen en het gezinsvermogen het inkomen van uw ‘toeslagpartner’ meegeteld. De toeslagpartner is bijvoorbeeld:

•             uw echtgenoot;
•             degene met wie u een samenlevingscontract heeft;
•             degene met wie u samen een kind heeft;
•             een broer of vriendin die bij u inwoont.

Als uw situatie wijzigt, moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst. Denk hierbij aan: komst of vertrek van een toeslagpartner, verandering in het inkomen, verhuizing en wijzigingen in de huur.

Servicekosten en onderhuur
Bij de berekening van de rekenhuur mag u voor de volgende servicekosten maximaal €12,- optellen per kostenpost:

•             Kosten voor de lift en elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten.
•             Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten.
•             De kosten voor een huismeester.
•             Kosten voor onderhoud van dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten.

Andere servicekosten komen niet in aanmerking voor huurtoeslag. Als bij de woning een garage hoort, moet er €22,- worden afgetrokken van de rekenhuur. Als u de woning aan derden onderverhuurt, moet u de rekenhuur met 25% verlagen.

Waar moet u verder op letten?
Wijzigt uw inkomen? Geef dit dan direct door aan de Belastingdienst. Dan kan men de huurtoeslag aanpassen. Zo voorkomt u dat u achteraf in een keer veel geld moet terugbetalen. Na afloop van het kalenderjaar krijgt u een eindafrekening op basis van het werkelijke inkomen.

Meer informatie bij de Belastingdienst.

Overzicht van alle toeslagen.

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën