Toeslagen

Hier treft u informatie rondom alle toeslagen die worden vergoed in Nederland. Een toeslag wordt bijgedragen door de overheid. Er zijn vier verschillende soorten toeslagen, deze worden hieronder kort toegelicht.

Zorgtoeslag
Zorgtoeslag wordt door de overheid gegeven om voor iedereen de zorgverzekering betaalbaar te maken. Wilt u weten voor wie deze toeslag geldt en waar u op moet letten wanneer u deze toeslag ontvangt? Lees dan meer over zorgtoeslag.

Huurtoeslag
Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid voor huurders die in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen. Wilt u weten of u ook recht hebt op huurtoeslag of waar er naar gekeken wordt? Lees meer over huurtoeslag.

Kindgebonden budget
Wanneer de verzorging en opvoeding van kinderen veel geld kost in verhouding tot uw inkomen betaalt de overheid mee. Wilt u weten waar de hoogte van het kindgebonden budget van af hangt? Lees dan meer over het kindgebonden budget.

Kinderopvang toeslag
Kinderopvang kost vaak veel geld, wanneer u een laag inkomen heeft en uw kind(eren) naar de kinderopvang moet(en), draagt de overheid bij aan de betaling hiervan. Wilt u weten of u ook in aanmerking komt voor kinderopvang toeslag? Lees dan meer over kinderopvang toeslag.

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën