Nieuws

Vragen Autobrief II beantwoord

In de periode 2017-2020 wil het kabinet de fiscale stimulering afbouwen en omvormen naar een financieel verantwoord en duurzaam systeem van autobelastingen in Nederland. Dit blijkt uit antwoorden van Wiebes op kamervragen over Autobrief...

» Lees meer

Bouwgrond in exploitatie: berekenen van fiscale rente

De Commissie BBV heeft vorige week een voorstel gedaan om een aantal regels rond grondexploitaties te herzien. Interessant onderwerp is de rentetoerekening. Door de Commissie BBV wordt een eenduidige toerekening van rente aan Bouwgrond...

» Lees meer

Teruggaaf energiebelasting

Onder bepaalde omstandigheden kan een gemeente teruggaaf van energiebelasting verkrijgen.    Uw energiebedrijf brengt op de nota voor de levering van gas en elektra ook energiebelasting in rekening. Het gaat daarbij om substantiële...

» Lees meer
Vacature Fiscalist

Penvoerder maakte kosten voor gemene rekening

Een ondernemer die stelt dat sprake is van kosten voor gemene rekening moet aannemelijk kunnen maken dat hij kosten heeft gemaakt ten behoeve van zichzelf en ten behoeve van een ander. Daarnaast moet het risico van de kosten de andere onderneming volgens de overeengekomen verdeelsleutel aangaan. Hof Amsterdam vond...

» Lees meer
Meer nieuws
Of kies uit nieuws categorieën
Informatie pagina's